02466-553-686 / Hotline: 0345-033-686 sales@dvatravel.com

Hạ Long

23
Th3

Truyền thuyết Vịnh Hạ Long

Truyền thuyết vịnh Hạ Long. Chuyện được kể rằng: “Ngày xưa, khi người Việt mới lập nước, trong một lần nước Việt bị giặc ngoại xâm, trời sai Rồng mẹ mang theo một đàn Rồng con xuống giúp người Việt đánh giặc. Khi thuyền giặc từ biển cả ào ạt tấn công vào bờ thì...
Read More
0345033686
icons8-exercise-96 chat-active-icon